P.H.U. Maxol Sp. j.
Ryszard Świtek Czesław Bujnowski
26-130 Suchedniów
ul. Zagórska 20b
NIP: 663-000-15-30